Regulamin
 • Czym jest RODO np.: RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • W części dotyczącej danych osobowych zawrzyj informacje o tym, że:
  1. Twoja firma może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i że pozyskujesz te dane od klientów.
  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
  3. Jesteś administratorem tych danych osobowych. Podaj nazwę swojej firmy oraz formę kontaktu. Jeżeli powołałeś Inspektora Ochrony Danych, podaj również jego dane (wystarczy imię, nazwisko oraz e-mail).
  4. Wskaż okres przez jaki planujesz przetwarzać dane osobowe. Nie może być to czas krótszy niż przewidują przepisy prawa, szczególnie podatkowe (minimum 5 pełnych lat). Sugerujemy czas nieokreślony, co nie będzie wymagało potem jego wydłużania czy pisania programów wymazujących dane według skomplikowanych kryteriów. Dłuższy czas możesz uzasadnić, np. ze względu na politykę rabatową, szykowanie ofert specjalnych uzasadnij go i wpisz do Regulaminu.
  5. Umieść informację o prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Zaznacz, że klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Wskaż, że zobowiązujesz się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Zapisz, że Ty jako Sklep nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. Jeżeli te dane wykorzystujesz w inny sposób niż realizacja zamówienia, musisz to jasno określić w Regulaminie.
  8. W przypisach końcowych, w miejsce gdzie precyzuje się, że spory rozstrzyga się na mocy prawa polskiego, dopisz informację, że „W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.”
  9. Jeżeli nie jesteś pewien, czy posiadasz wszystkie zgody na przetwarzanie danych, to jest to dobra okazja do ich aktualizacji.
  10. Jeżeli jeszcze trochę musisz popracować nad dokumentacją wewnętrzną, podejmij najpóźniej w dniu 25.05.2018r. uchwałę, w której powołasz zespół do wdrożenia RODO i uruchomisz prace.
 • W Polityce Prywatności warto zawrzeć informacje, które nie wymagają zgody, a jedynie poinformowania, mogą to być informacje o tym:

  1. Komu przekazywane są niektóre dane osobowe, np.:
   1. Informacje, które już mogą być w dobrze przygotowanej polityce Cookies czyli o tym z jakich pixeli śledzących się korzysta, może to być Google Analytics, Facebook – wypisz to z czego faktycznie korzystasz. Nie ograniczaj się jednak tylko do tych 2. Wiele firm, których JavaScript osadzają nasi klienci na stronach, śledzi użytkowników czy ich profiluje. Koniecznie sprawdź na ich stronach pod kątem własnej analizy. Wypisz je z nazwy w swojej polityce i najlepiej podaj linki do ich polityki prywatności.
   2. Dane firm realizujących płatności lub usługi kurierskie w celu realizacji zamówień. Najlepiej jeżeli są to pełne dane kontaktowe tych firm i podane okoliczności, dlaczego dane do nich trafiają.
   3. Naturalnie podaj nas, IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop, oprogramowania z którego korzystasz i my przetwarzamy dane.
   4. Dane biura księgowego, które też ma styczność z danymi osobowymi Twoich klientów.
   5. Jeżeli korzystasz z systemów rekomendacyjnych (np. IAI RS) , usług e-mail marketingu, marketing automation, to wypisz te firmy.

   6. Sklep jest dostępny pod adresami internetowymi:
    http://sobmar.pl 

     REJESTRACJA I STRONY TRANSAKCJI

    • Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie sobmar.pl. Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.

    • Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklam, które są publikowane na łamach serwisu.

    • Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu lub "Netykiety". Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

    • sobmar.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w Sklepie przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta

    ^ do góry

     

     OFERTA SKLEPU I CENY

    • Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, posiadają gwarancje, wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

    • Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

    • sobmar.pl ma prawo zmiany cen w każdym momencie. W przypadku różnicy pomiędzy sumą Państwa zamówienia a sumą na fakturze, umowa kupna-sprzedaży może zostać anulowana.

    • Ceny na produkty w promocji mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów lub zakończenia okresu promocji.

    • Wszystkie oferowane produkty sprowadzane są na zamówienie Kupującego.

    • Zawartość sklepu internetowego sobmar.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Art. 543.

    • Ceny w sklepie internetowym sobmar.pl mogą się różnić od cen prezentowanych w salonach sprzedaży.

     

    ^ do góry

     

     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

    • Zamówienie można złożyć przez serwis sobmar.pl, pocztą elektroniczną, faxem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

    • Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów

    • Zamówienie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin przez system zamówień, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.

    • Z chwilą złożenia zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy firmą a Kupującym, do zawarcia tejże umowy dochodzi po potwierdzeniu przez pracownika warunków zamówienia.

    • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Kupującego w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

    • W przypadku niektórych zamowień sobmar.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

    • Wprzypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Sklep sobmar.pl spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep sobmar.pl może odstąpić od umowy sprzedaży.

    • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sobmar.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

    • Przykażdym towarze podany jest typowy czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili nadanie przesyłki z towarem, przy czym nie uwzględniane są tu dni wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

    • Każdorazowo czas realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez obsługe sklepu. Czas realizacji zamowienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

    • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
     a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia

     b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Platnosci.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl

    • W przypadku większych zamówień, sobmar.pl zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

    • Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

    • Składający zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133, poz. 883.

    ^ do góry

     

     FORMY PŁTANOŚCI

    • Gotówka przy odbiorze towaru z magazynu firmowego

    • Przelew na konto bankowe (przedpłata).

    • Płatność przy odbiorze (ograniczona do kwoty 300zł).

    • Płatnośc karta poprzez system płatniczy, np. Platnosci.pl

    • Raty (warunki ustalone są w oddzielnej umowie).

    ^ do góry

     

     TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

    • Dostawy odbywają się na terenie całego kraju.

    • Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

     - na terenie Warszawy transport płatny 50 zł netto

     - odbiór osobisty z magazynu sprzedającego

     - przesyłka kurierska firmą spedycyjną.

     - przesyłka Pocztą Polską towarów o niewielkich gabarytach i wartości nie przekraczającej 250 zł

    • Dostawa zamówionego towaru zwykle następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia na towary niedostępne lub o niskim współczynniku sprzedaży. Termin ustalany jest wtedy indywidualnie.

    • Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności dostawcy "Protokołu Reklamacji".

    • Każda przesyłka wysyłana firmą kurierska jest uzbezpieczona do pełnej wysokości wartości towaru

    • Kupujący decydujący sie na przesyłke kurierska i pocztową zobowiązuje się przestrzegać regulaminów i postanowień tychże instytucji

    • Koszt transportu ustalany jest według stawek prezentowanych w poniżej znajdującej się tabeli lub indywidualnie w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu oraz na produkty o większych gabarytach.

    ^ do góry

     

     GWARANCJE I REKLAMACJE

    • Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest Faktura VAT oraz Karta gwarancyjna o ile była dostarczona

    • W przypadku reklamacji dotyczących wadliwego towaru należy skontaktować się ze sklepeminternetowym  w celu złożenia reklamacji.

    • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" osoba fizyczna ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie internetowym sobmar.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć pod adres magazynu wskazany przez sklep w komplecie: przedmiot z pełną dokumentacją, dowód zakupu, karta gwarancyjna. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

    • Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania oraz posiadają fabryczne niezniszczone opakowanie oraz posiadają pełną dokumentację i Fakturę Vat.

    • W przypadku zwrotów towar należy wysłać paczką ubezpieczoną.

    • W przypadku zwrotów spowodowanych uszkodzeniem towaru lub opakowania podczas transportu, należy spisać "Protokół Reklamacji" z dostawcą (kurierem). Dokument ten jest podstawą do późniejszej reklamacji. Dzięki temu towar zostaje zwrócony i wymieniony na nowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

    • Termin rozpatrywania reklamacji nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych, jednakże jest on zależny od placówek rozpatrujących daną sprawę i może zostać wydłużony.

    ^ do góry

     

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

    • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

    • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

    • Sobmar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie sobmar.pl, aby usunął jego konto.

    ^ do góry

     DANE FIRMY

     HomeDome

     ul. Bartycka 24/26 paw. 123
     00-716 Warszawa

     NIP : 522-234-08-97


    ^ do góry

      

  Zaufane Opinie IdoSell
  4.55 / 5.00 40 opinii
  Zaufane Opinie IdoSell
  2020-07-22
  Towar zgodny z opisem. Cena konkurencyjna.
  2020-07-07
  Towar zgodny z opisem. Cena konkurencyjna
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel